SOLUTIONS FOR QUALITY PRODUCTS

Çevre Politikamız;

PenChem, sektörünün güvenilir ve büyüyen firması olarak, kurumsal değerler doğrultusunda, gerçekleştirdiği tüm süreçlerin, çevreyi korumayı ve geliştirmesini sağlar. Çevre Yönetim Sistemilerini benimser ve tüm aşamalarda titizlikle uygular.

PenChem;

 • Tüm çevre yasalarına, kanunlarına, uygulama kurallarına ve yönetmeliklerine tam uyum sağlamayı,
 • Çevre yönetim sistemini sürekli iyileştirerek çevre performansını arttırmayı,
 • Faaliyetleri kapsamındaki risklerini ve çevre üzerindeki etkilerini tespit edip, en aza indirmeyi, oluşabilecek çevre kirlilikleri ile ilgili önlem almayı ve çevreyi korumayı,
 • Yasal otoriteler, çalışanlar, iş ortakları, tedarikçiler ve müşteriler ile çevresel konularda iş birliği içinde olmayı,
 • Atık yönetimi uygulamaları kapsamında atık oluşumunu kaynağında önlemeyi, geri dönüştürmeyi, oluşan atıkları yönetmeliklere uygun bir şekilde biriktirip bertaraf etmeyi,
 • Amaç ve hedefler ile çevresel faaliyetler konusunda başta çalışanlar olmak üzere tüm paydaşları bilgilendirmeyi ve çevre bilincini yaygınlaştırmayı,
 • Doğal kaynakları etkin ve dikkatli kullanmayı; Sorumluluk bilinciyle, görev olarak kabul eder.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız;

PenChem, sektörünün güvenilir ve büyüyen firması olarak, kurumsal değerler doğrultusunda, gerçekleştirdiği tüm süreçlerin, insan sağlığını korur ve iş güvenliğini sağlar. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’ni benimser ve tüm aşamalarda titizlikle uygular.

PenChem;

 • Tüm İş Sağlığı ve Güvenliği yasalarına, kanunlarına, uygulama kurallarına ve yönetmeliklerine tam uyum sağlamayı,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemini sürekli iyileştirerek performans arttırmayı,
 • Yasal otoriteler, çalışanlar, iş ortakları, tedarikçiler ve müşteriler ile İş Sağlığı ve Güvenliği konularında iş birliği içinde olmayı,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemi kapsamında tehlikeleri kaynağında önlemeyi ve riskleri azaltmak üzere planlamalar yapmayı,
 • Çalışma süreçleri esnasında, iş kazası meydana gelmemesi ve meslek hastalıklarının yaşanmaması için çalışmaları planlamayı,
 • Tüm çalışanların, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili konularda katılımlarını güvence altına almayı ve tüm çalışanlardan gelen fikir ve önerileri karar süreçlerine dahil etmeyi,
 • Çalışanlarına sorumluluk bilinci, farkındalık ve yetkinlik kazandırabilmek adına gerekli eğitimlerin planlanmasını; Sorumluluk bilinciyle, görev olarak kabul eder.