SOLUTIONS FOR QUALITY PRODUCTS
PenChem, üretim, satış, ar-ge, satınalma, tedarik süreçleri, sevkiyat, yönetim ve şirket içi eğitimler ile ilgili yapılan tüm faaliyetlerinde “Kalite Odaklı” yönetim sistemini esas alır.

Kalite ilkelerimiz;
 • Tüm üretim ve satış süreçlerinin etkinliğini ve verimliliğini artıran çalışmalar yapmak,
 • Personelimizin, kalite güvence sistemini benimsemesi ve kalite yönetiminin yerleşik hale getirilmesini sağlamak,
 • Kalite ve İnovasyon odaklı yaklaşımla tüm iş akışlarının analizine ve iyileştirilmesine katkı sunmak,
 • Müşteri ve iş ortaklarımızın güven ve memnuniyetlerini esas almak,
 • Şirketimizde ekip kültürünün oluşturulması ve benimsenmesini sağlamak,
 • Ar-Ge ve Laboratuvar çalışmalarımızla firmamızın rekabet gücünü artırmak,
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde, kaliteli ürünler üreterek ticari birikime katkı sağlamak,
 • Yüksek kalitede ürünler üretmek ve en kaliteli ürünlerin tedariğini, en hızlı ve en güvenilir şekilde müşterilerimize sunmak.
 • Kimya sektöründe isdihtam oluşturmak.
 • Tesislerimizin uluslararası standartlara uygun olmasını sağlamak..
 • Gerek Türkiye gerekse yurtdışında alanımızda lider olmak.
 • Tüm çalışanlarımıza ve iş ortaklarımıza, ‘Önce İnsan’ odaklı yaklaşarak maksimum memnuniyet sağlamak.
 • Sevgi ve saygının yoğun olduğu ve tüm çalışanların sunduğu hizmetten tatmin olduğu bir çalışma ortamı kurmak
 • Üretim ve satış süreçlerinde, performans ve kalite odaklı, çalışma anlayışına sahip bir firma olmaktır.
 • İş yapış biçimi, yenilikçiliği ve benimsediği değerler ile sektörüne öncülük etmek,
 • Dürüst çalışma ilkelerine ve üstün iş ahlakına uymak,
 • İçinde bulunduğu topluma ve ülkesine faydalı bir şirket olmak,
 • Müşterilerinin beklentilerine istikrarlı biçimde en üst seviyede yanıt vermek,
 • İş ortaklarıyla olan ilişkilerde yasalara ve ahlaki değerlere saygılı bir biçimde karşılıklı fayda sağlamak,
 • İnsan kaynağını sürekli geliştirmek, gelişen insan kaynağından aldığı güçle her geçen gün daha iyiyi ortaya koymak,
 • Sürdürebilirlik anlayışı içerisinde çevreye duyarlı olmak,
 • Yapılan tüm aktivite ve süreçlerde çevre hassasiyetini öncelikli bir ilke olarak benimsemek.