SOLUTIONS FOR QUALITY PRODUCTS

Şirketimizin insan kaynakları politikası ve bu alandaki uygulamalarımız, Kurumsal yönetim ilkelerimiz ve tüm prensiplerimizle uyum içinde seyretmektedir.

İlkelerimiz;
  • Şirketimizin vizyon, misyon ve stratejileri doğrultusunda firmamızın büyümesine ve karlılığına katkı sağlamak,
  • Çalışan verimliliğini arttırarak ve nitelikli, motive, bağlılığı yüksek iş gücü oluşturmak,
  • Şirketimiz stratejileri doğrultusunda İnsan Kaynakları stratejileri geliştirmek ve bütün operasyonlarda İnsan kaynakları sistemlerinin uygulanmasını koordine etmek,
  • İnsan kaynakları ilkelerimiz doğrultusunda temel stratejimiz; Şirket hedeflerine odaklı, takım halinde ve bilgi ile çalışan, sürekli gelişen, mutlu, motivasyonu yüksek ve eğitimli bir insangücü oluşturmak,
İK Politikalarımız;
Şirketimizin insan kaynakları stratejisi yüksek kalite standartlarında belirlenmiştir, bu stratejimiz, vizyonumuz ve misyonumuz doğrultusunda hazırlanarak stratejik iş planlarımıza destek vermek amacıyla uygulanmakta olup aşağıdaki temel politikalar altında yürütülmektedir; 
  • Organizasyonel verimliliği arttırmak
  • Stratejileri ve insan kaynakları politikalarımızı yerel olarak belirlemek, 
  • Doğru iş için, doğru zamanda, doğru insanı görevlendirmek,
  • Dinamik yapımızı korumak ve inavatif olmak,
  • İnsan kaynağımızı, rekabet avantajı sağlayan, taklit edilemez bir unsur olarak görmek. 
Çalışanlarımızı yarınlara hazırlamak amacı ile her aşamada ve her düzeyde, eğitime büyük önem verilmektedir. Verilen bu önem, oluşturulan sistemler ile şeffaf bir şekilde sunulmakta ve “İnsan Kaynaklarına Yatırım” yapılmaktadır. Bu doğrultuda liderler yetiştirmek, ortak bir yönetim dili oluşturmak ve sürekli öğrenmeyi teşvik eden kültürümüzü güçlendirmek üzere, tüm süreçlerde kurumsal gelişim faaliyetleri düzenlenmektedir.