SOLUTIONS FOR QUALITY PRODUCTS

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN KURUMSAL GENEL AYDINLATMA METNİ

Penkim Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti. (“PenChem”) olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin, Çalışanlarımızı, Çalışan Adaylarımızı, Ziyaretçilerimizi, Çevrimiçi Ziyaretçilerimizi, Müşterilerimizi, Potansiyel Müşterilerimizi, Tedarikçi Çalışanlarımızı, Tedarikçi Yetkililerimizi bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metni hazırlanmıştır.

1) İşlediğimiz Kişisel Veri Kategorileriniz Nelerdir ve Bunları Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

Kişisel bilgileriniz PenChem tarafından KVKK’nın 4.2. maddesinde öngörülen;

(i) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
(ii) Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
(iii) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
(iv) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
(v) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme,

ilkelerine uygun olarak, iş ortaklarımızla kurduğumuz ve devam eden iş ilişkilerimiz kapsamında (bir kişinin birden çok kategoriye girmesi mümkündür) aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir.

A. Çalışanlarımız ve Çalışan Adaylarımız

Çalışanlarımızın ve Çalışan Adaylarımızın kimlik bilgileri, fiziksel mekan güvenliği (Kamera kayıtları) bilgileri, iletişim bilgileri, işlem güvenliği bilgileri, cv ve iş başvuru formundaki tüm bilgileri, hukuki işlem bilgileri, finansal bilgileri,

 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Finansal, sgk ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • İş ve çalışma faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
 • Lojistik ve servis faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Mal/hizmet ve destek hizmetlerinin yürütülmesi,
 • İş sağlığı ve iş güvenliği çalışmalarının yürütülmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Fiziksel mekan güvenliğinin temini,
 • Hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Firma/ürün/hizmetlere bağlılık ve gizlilik süreçlerinin yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi; amaçları ile işlenecektir.

B. Ziyaretçilerimiz

Ziyaretçilerimizin kimlik bilgileri, fiziksel mekan güvenliği (Kamera kayıtları) bilgileri;

 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,
 • Fiziksel mekan güvenliğinin temini amaçları ile işlenecektir.

C. Çevrimiçi Ziyaretçilerimiz

Web sitemizi kullanan çevirimiçi ziyaretçilerimizin işlem güvenliği bilgileri, pazarlama bilgileri ve (bizlere bunları bildirdiğiniz takdirde) kimlik bilgileri, iletişim bilgileri;

 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Talep/şikayetlerin takibi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • İnternet aracılığıyla web sitemize erişiminizi sağlayabilmek, amacıyla işlenecektir.

D. Müşterilerimiz

Gerçek kişi müşterilerimizin veya tüzel kişi müşterilerimizin yetkililerinin ve/veya çalışanlarının kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, müşteri işlemi bilgileri, fiziksel mekan güvenliği (Kamera Kayıtı) bilgileri, finansal bilgileri, hukuki işlem bilgileri, pazarlama bilgileri;

 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Finansal ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
 • Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Fiziksel mekan güvenliğinin temini,
 • Hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi; amaçları ile işlenecektir.

E. Potansiyel Müşterilerimiz

Gerçek kişi müşterilerimizin veya tüzel kişi müşterilerimizin yetkililerinin ve/veya çalışanlarının kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, müşteri işlemi bilgileri, fiziksel mekan güvenliği bilgileri, pazarlama bilgileri;

 • Mal/hizmet satış süreçlerinin yönetilmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Fiziksel mekan güvenliğinin temini,
 • Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi amaçları ile işlenecektir
 • Hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi; amaçları ile işlenecektir.

F. Tedarikçi Çalışanımız

Tedarikçi çalışanımızın kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, fiziksel mekan güvenliği bilgileri, mesleki deneyim bilgileri;

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
 • Fiziksel mekan güvenliğinin temini,
 • Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • İş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi; amaçları ile işlenecektir.

G. Tedarikçi Yetkilimiz

Gerçek kişi tedarikçilerimizin veya tüzel kişi tedarikçi yetkililerimizin kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, fiziksel mekan güvenliği bilgileri, müşteri işlemi bilgileri, finans bilgileri, pazarlama bilgileri, hukuki işlem bilgileri;

 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
 • Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Yatırım süreçlerinin yürütülmesi,
 • Fiziksel mekan güvenliğinin temini,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi; amaçları ile işlenecektir.

2) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Nelerdir?

Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; sipariş formları, sözleşmeler, ziyaretçi formları gibi fiziki yollarla veya bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar, üçüncü taraflar, web sitemiz ve ilgili kişi tarafından beyan edilen diğer belgeler vasıtasıyla otomatik olan veya otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.

3) Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebebi Nedir?
Kişisel verileriniz, PenChem tarafından; yukarıda açıklanan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda KVKK’nın 5. maddesinde belirtilmiş olan;

(i) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
(ii) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla; sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
(iii) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
(iv) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
(v) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

4) Kişisel Verilerinizi Üçüncü Bir Kişiye Aktarıyor Muyuz?

 • Çalışanlarımız ve Çalışan Adaylarımıza ait kişisel veriler, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla ve ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde kolluk kuvvetleri, resmi kurumlar ve adli makamlarla paylaşılabilecektir.
 • Ziyaretçilerimize ait kişisel veriler, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla ve ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde kolluk kuvvetleri, resmi kurumlar ve adli makamlarla paylaşılabilecektir.
 • Çevrimiçi ziyaretçilerimize ait kişisel veriler, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla ve ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde adli makamlar ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.
 • Müşterilerimize ait kişisel veriler, yasal düzenlemelerin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, hizmetlerimizin gereği gibi ifa edilebilmesi amacıyla gerekli olduğu ölçüde topluluk şirketlerimize, bilişim şirketine, tedarikçilere, kargo şirketlerine, sigorta şirketlerine, bankalara ve mali müşavirimize aktarılmaktadır. Ayrıca söz konusu kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.
 • Potansiyel müşterilerimize ait kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.
 • Tedarikçi çalışanımıza ait kişisel veriler, yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amaçlarıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; hizmetin gereği gibi ifa edilebilmesi amacıyla gerekli olduğu ölçüde topluluk şirketlerine, bilişim şirketine, tedarikçilere, kargo şirketlerine, bankalara ve mali müşavirimize aktarılmaktadır. Ayrıca söz konusu kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.
 • Tedarikçi yetkilimize ait kişisel veriler, yasal düzenlemelerin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; hizmetin gereği gibi ifa edilebilmesi amacıyla gerekli olduğu ölçüde topluluk şirketlerine, bilişim şirketine, tedarikçilere, kargo şirketlerine, bankalara ve mali müşavirimize aktarılmaktadır. Ayrıca söz konusu kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.

5) Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor Muyuz?

Kişisel verileriniz, PenChem tarafından yurt dışına aktarılmamaktadır.

6) Kişisel Verileriniz İle İlgili Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

KVKK’nın ilgili kişilerin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi PenChem’e ait info@penkimkimya.com adresine yazılı başvurmanız halinde tarafınıza gönderilecek olan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca hazırlanmış “Veri Sorumlusuna Başvuru Formu” aracılığıyla bizlere iletebilirsiniz.

Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur. 


Veri Sorumlusunun Kimliği
 

Penkim Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.

Adres : Sırasöğütler Mh. 1604 sk. No: 5/A   Darıca / Kocaeli / TÜRKİYE

Tel : +90 (216) 397 97 02

E-Mail : info@penkimkimya.com